Loading

TVP 1

TVP 2

Polsat

TVN

TV 4

PULS

PULS 2

TVN 7

TV 6

Super Polsat

Stopklatka TV

Eska TV

TTV

Polo TV

ATM Rozrywka

TV Trwam

Fokus TV

TVP ABC

TVP Kultura

TVP Sport

TVP Info

TVP Historia

TVP Seriale

TVP HD

TVN Style

TVP Polonia

Tele 5

1920. Wojna o wszystko - odc. 3/20

TVP Historia - 2020-08-05 18:45

program publicystyczny

Program realizowany w studiu wirtualnym. Wokół rozmówców, na ścianach studia, rozgrywają się sceny batalistyczne zarejestrowane na archiwalnych filmach sprzed 100 lat. W trakcie rozmowy, w studiu pojawiają się holograficzne postaci bohaterów wydarzeń sprzed wieku, zarówno ze strony polskiej, jak sowieckiej. Trzeci odcinek cyklu poświęconego całościowej analizie wydarzeń wojny polsko - bolszewickiej, od jej początku na przełomie 1918/19 i agresji strony sowieckiej, do podpisania i ratyfikowania Pokoju Ryskiego w 1921 r.

Potyczka pod Berezą Kartuską, trwająca kilka dni lutego 1919, przyjmowana jest przez większość historyków za faktyczny początek wojny polsko - bolszewickiej, ponieważ po raz pierwszy od początku starć, po obu stronach, brały w niej udział regularne oddziały wojskowe. 6 marca na kongresie założycielskim III Międzynarodówki na wniosek Lwa Trockiego podjęto uchwałę, by po rozgromieniu kontrrewolucji w Rosji sowieckiej Armia Czerwona ruszyła na zachód Europy. Komunistyczny imperializm i zbrojne parcie bolszewików w kierunku zachodnim stają się główną przyczyną wojny polsko - sowieckiej. Józef Piłsudski rozpoczyna ofensywę na Wilno. Miasto zdobyła kawaleria pod dowództwem płk. Władysława Beliny - Prażmowskiego i oddziały piechoty dowodzone przez gen. Edwarda Rydza - Śmigłego. Był to dobitny wyraz prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki wschodniej. Sowieci zostają wyrzuceni z Wileńszczyzny, w której instalują się polskie władze. Omawiany w tym odcinku okres obejmuje m.in. wydarzenia: 2 III 1919 szef angielskiej misji wojskowej gen. Adrian Carton de Wiart prosił JP, aby Polska nie podejmowała działań zbrojnych przeciw Litwie. JP odpowiedział, że tak będzie, o ile Litwini nie będą zachowywać się agresywnie 2 III zdobycie Słonimia i Skidla k. Grodna; na Polesiu zdobyto Janów 2 III wznowienie walk na froncie polsko - zachodnioukraińskim 4 III rozpoczęła się ofensywa wojsk gen. Aleksandra Kołczaka, której celem było połączenie się z siłami gen. Denikina i wspólny marsz na Moskwę 6 III kongres założycielski III Międzynarodówki na wniosek Lwa Trockiego podjął uchwałę, by po rozgromieniu kontrrewolucji w Rosji Armia Czerwona ruszyła na zachód Europy 7 III uchwała Sejmu o poborze do wojska sześciu roczników (1896 - 1901), co miało pozwolić na stworzenie półmilionowej armii 7 III zajęcie Pińska 7 III wojska ZURL przeszły do kolejnej ofensywy 8 III wojska ZURL przecięły linie kolejową Lwów - Przemyśl, odcinając Lwów od reszty kraju 9 - 10 III odparte ataki bolszewickie na Słonim, w nocy z 10/11III bolszewicy wdarli się do miasta, udało się ich wyprzeć po ciężkich walkach 10 III NW powołał b. szefa SG gen. Stanisława Szeptyckiego na dowódcę Frontu Litewsko - Białoruskiego; dotychczasowy dowódca gen. Wacław Iwaszkiewicz został głównodowodzącym w Galicji Wsch. 12 III polska wygrana pod Sądową Wisznią 14 III w Nieświeżu wybuchło powstanie antybolszewickie, stłumione 19III, przywódcy zostali rozstrzelani 24III 15 III bolszewicy zdobyli Kijów, wypierając zeń wojska URL 15 III JP rozmawiał z Jerzym Osmołowskim nt. kwestii białoruskiej; Osmołowski był przeciwny podziałowi Białorusi między Polskę a Sowiety, twierdząc, że byłoby to zagrożenie dla Polski. Optymalne wg niego było powołanie federacji litewsko - białoruskiej sfederowanej z resztą Polski

wstecz